Acil Eylem Planlaması

Slide blank
Consulting WP
cTrader platform
Fast order entry, ultra-fast execution speeds, direct order entry
via charts and Level II pricing are just some of the reasons why
many traders today choose cTrader as their go-to platform.
discover cTrader
Slide blank
Investors will Love Your Business Plan
Fast order entry, ultra-fast execution speeds, direct order entry via
charts and Level II pricing are just some of the reasons why many
traders today choose cTrader as their go-to platform.
learn more

trades & stocks

Acil Durum Planlaması Ve Yönetimi

 

Acil Eylem Planı Gerekliliği;

 

Acil Durum Planlaması ve Yönetimi, İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik’e göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Acil durumlar için plan hazırlama zorunluluğu getirdiği işyerlerinden, planının uygulama adımlarının takip edilebilmesi ve uygulanabilirliğinden emin olunması amacıyla yılda en az bir defa tatbikat yapılması gerekliliği getirmiştir.

İşyerlerinde acil durum planlarının hazırlanması, önlemesi, koruması, tahliyesi ile yangınla mücadele, ilk yardım ve benzeri konularda yapılması gereken çalışmalar ve bu durumların güvenli olarak yönetilmesi ve bu konularda görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi gerekmektedir.

Acil durum; işyerinin tamamında veya bir kısmında meydana gelebilecek yangın, patlama, tehlikeli kimyasal maddelerden kaynaklanan yayılım, doğal afet gibi acil müdahale, mücadele, ilkyardım veya tahliye gerektiren olaylardır.

Acil Durum Planı; işyerlerinde meydana gelebilecek acil durumlarda yapılacak iş ve işlemler dahil bilgilerin ve uygulamaya yönelik eylemlerin yer aldığı plandır.

 

Acil Durum Planlaması Ve Yönetimi Kapsamında Hizmetlerimiz

 

  • Acil Durum Yönetim Planlaması
  • Temel Yangın Güvenlik Eğitimi
  • Temel Yangın Güvenlik Eğitimi
  • Yangın Söndürme Tatbikatı
  • Acil Durum Tahliye Tatbikatı

trade on the go!

WhatsApp chat